Peatänava ideekonkursi tähtaega pikendati

Seoses mitme olulise arhitektuurikonkrusi langemisega samale ajale pikendatakse Tallinna Peatänava ideekonkursi kvalifitseerimise ja tööde esitamise tähtaega ligi kuu aja võrra.
Uus tähtaeg kvalifitseerimisdokumentide esitamiseks on 8. märts 2016 kell 16:00, tähtaeg võistlustööde esitamiseks on 25. aprill 2016 kell 16:00.
Ideekonkursi uuendatud tingimused ja vajalikud taustamaterjalid on aadressil http://bit.ly/ptnv
Peatänava ideekonkurss on Eesti Arhitektuurikeskuse, Eesti Arhitektide Liidu ja Tallinna linna konkurss Tallinnale uue, 21. sajandisse kuuluva peatänava loomiseks vabariigi 100. sünnipäevaks.
Peatänava ideevõistlus on esimeseks osaks Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamise projektist, mille lõppeesmärk on luua Tallinna südalinna inimkeskne ja kaasaegne linnaruum ning ühendada südalinna killustatud toimepiirkonnad tervikuks. Tervikuna hõlmab peatänava projekt Pärnu maantee südalinnapoolset lõiku ja Narva maantee algust, teises etapis ka peatänavaga külgnevaid kvartaleid.
Tallinna Peatänava lahendus, mida ideekonkursil otsitakse, peab sobima nii vormilt kui sisult Tallinna kui võimaliku Euroopa rohelise pealinna konteksti. Ideelahenduselt oodatakse Peatänava kogu pikkuses äratuntavat kujundust, mis toetaks piirkonna tänavaruumi elavdamist ja teenuste pakkumist. Peatänav peab olema linnaelanikule ja külastajale meeldivaks ajaviitmis- ja kokkusaamiskohaks.
Võistlus korraldatakse koostööna Eesti Arhitektide Liidu kureeritava EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” ja Tallinna linna ning Euroopa Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatava Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamise projektiga. Võistlustööst juhindutakse Peatänava ala edasisel projekteerimisel ja ehitamisel. Tallinna Peatänava avaliku ruumi lahendus või osa sellest on kavas välja ehitada EV 100 programmis Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Tallinna linna vahenditega hiljemalt aastaks 2020. Peatänava projekti toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ühtekuuluvusfond, Tallinna linn, Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit, AS Tallinna Sadam, AS Viru Keskus ja mitmed teised kohalikud ettevõtted.


Lisainfo:
Raul Järg
Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja
raul@arhitektuurikeskus.ee
511 2044